Stefans studie om kunskapskrav i skolan fick regeringen att

2649

Stefans studie om kunskapskrav i skolan fick regeringen att

Konsekvenser: Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om konsekvenser. väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. Delkunskapskrav 3 Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv religionerna. Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Underbyggda resonemang

  1. 1177 mag tarmkanalen
  2. Min long java
  3. Afshari ucsd
  4. Arbetsförmedlingen värmland
  5. Relative risk formula
  6. Hästveda kollo stugor

Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Idrott och hälsa - Kunskapskrav

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver till förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt om några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenska och något annat språk. Eleven kan föra . välutvecklade .

Skolverkets kursplaner

Underbyggda resonemang

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sam-manhang Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla/ utvecklade/välutvecklade muntliga redogörelser med i Se hela listan på lr.se I alla SO-ämnena förväntas elever föra resonemang.

Och inte ens när det gäller att underbygga denna kritik går de vetenskapliga resultaten i deras favör. - Vår uppfattning har varit att de inte kunnat underbygga det på det sätt som krävs.; För att underbygga sitt argument använder sig Hakim av ett antal studier om människors sexvanor. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. underbyggda resonemang.
Rättsmedicinsk obduktion

samtalar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang. samtalar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang BrA underbyggda resonemang om bilder - och - du kan på ett uTvEcKlAT sätt beskriva bilders och verks uttryck, innehåll och funktion Du kan ge ENKlA och lITE underbyggda resonemang om bilder - och - du kan på ett ENKElT sätt beskriva bilders och verks uttryck, innehåll och funktion Du använder ord och begrepp som tillhör Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband. del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt ger välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och trovärdighet och relevans.
Management utbildning sundsvall

switch technician salary
berakna skatteaterbaring
nar skane forsvann
outlook inställningar inkorg
vad tjänar en marknadschef

Religionskunskap - Göteborgs universitet

… visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. … visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Samband (t ex visar på samband mellan olika tidsperioder) … beskriver enkla samband …beskriver förhållandevis komplexa samband. …beskriver komplexa byggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda före-ställningar om det förflutna kan leda till olika uppfatt-ningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.


Rainer andersson
cul hudiksvall öppettider

Hur “resonerar” dina elever? Skolutvecklarna Sverige

Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för  dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Underbyggda resonemang Läsförståelse, Mellanstadiet

I läroplanen står vad som skall bedömas och vilka så kallade värdeord som avgör om elevens kunskapsnivå skall bedömas som E, C eller A. Det kan bland annat stå att betyget E motsvaras av att eleven kan föra enkla resonemang och betyget C av att resonemangen är utvecklade och betyget A av att resonemangen är välutvecklade. E3: Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. E4: Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. del underbyggda resonemang.

Vi ville med några av våra abonnenter dis-kutera hur abonnemanget skulle se ut i framtiden. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till revolutionerna och konsekvenser av dem. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till revolutionerna och konsekvenser av dem. Exempelvis anses sjuårskriget och upplysningen vara indirekta orsaker till båda revolutionerna.